Моршин, yaxşı otaq uşaqlar

"Sahəsi" – Bu sosial-mədəni layihə, olan bütün qrupların diqqət. Layihə "çərçivəsində" əsas ideyası ictimai həyatında əhalinin bütün təbəqələrinin cəlb etmək. "Sahəsi" cəmiyyətdə bir mədəni və ictimai məkan deməkdir, hansı sərhədləri blurs və ya müxtəlif iyerarxik qruplar arasında qarşılıqlı kömək edir. Bəziləri üçün, bir həyati material yardım edir, Başqaları üçün malların mübadiləsi edir, xidmətlər, məlumat …

Daha çox oxu Моршин, yaxşı otaq uşaqlar